Služby

Registrácia liekov a dietetických potravín

Služby pre farmaceutické spoločnosti pre Dietetické potraviny pre špeciálne medicínske účely, lieky a potravinové doplnky. Ponúkame rýchle, účinné a komplexné služby v oblasti registrácie.

Marketingové prieskumy

Kvalitatívny a kvantitatívny prieskum môžeme poskytnúť samostatne alebo pomocou nezávislej tretej strany a zaručujeme objektívny výsledok, ktorý zvyšuje šance na úspech Vášho produktu.
Môžeme analyzovať segmentáciu trhu, zamerať marketingové kampane, optimalizovať ľudské zdroje, vytvoriť alebo posilniť svoju pozíciu na trhu a poradiť vám o správnom rozdelení finančných prostriedkov.

Promovanie produktov

Ponúkame komplexnú podporu v oblasti marketingovej komunikácie, ktorá zahŕňa všetko od analýzy klinických dát, tvorby komunikačnej stratégie, marketingového mixu, positioningu produktov až po marketingové nástroje.
Môžeme pripraviť produktové školenia pre medicínskych zástupcov na odbornej úrovni. V rámci Marketingového mixu všetky aktivity, ktoré zahŕňajú komunikáciu so zákazníkom o produkte a jeho výhodách a funkciách. Máme vlastný obchodný tím navštevujúci lekárov, lekárne a KOLś.
Vo všetkých činnostiach sa usilujeme o súčasné legislatívne a etické pravidlá, ktoré pravidelne mapujeme.

Cenotvorba

Pomáhame našim klientom pri registrácii/notifikácii a kategorizácii liekov, FSMP alebo Výživových doplnkov. Ponúkame vypracovanie žiadostí o zaradenie produktov do Kategorizačného zoznamu a prípravu potrebnej dokumentácie. Zároveň monitorovanie súčasnej legislatívy a aktuálnych produktov v oblasti, ktorá vás zaujíma, nájdenie a výpočet referenčných cien v Európskej únii a na tomto základe pripraviť vhodný cenový návrh. Pravidelne monitorujeme zmeny cien, aby sme zostali konkurencieschopní.