Produkty

Do nášho portfólia produktov patria kvalitné, bezpečné a cenovo dostupné lieky, ktoré slúžia na prevenciu ochorení alebo liečbu už vzniknutých zdravotných ťažkostí. Väčšina našich liekov je viazaná na lekársky predpis. Viac informácii pre zdravotníckych pracovníkov o konkrétnych liekoch nájdete v časti „Pre odbornú verejnosť“

MediDrink Plus drink 200 ml
MediDrink Platinum
VivomixxR 112 miliárd
VivomixxR 450 miliárd