O nás

Spoločnosť PharmConsult, s.r.o., ponúka od roku 2013 služby komplexnej starostlivosti v oblasti riadenia portfólia liekov, dietetických potravín pre špeciálne medicínske účely a  výživových doplnkov na Slovensku a v Českej republike. Pri našich činnostiach a rozhodnutiach prirodzene dbáme na etický, sociálny a environmentálny rozmer.

Pharmconsult

Zabezpečujeme distribúciu a propagáciu farmaceutických výrobkov, marketingových a predajných služieb, vrátane kompletných služieb v oblasti Market Access.  Spolupracujeme s výrobcami farmaceutických firiem na všetkých výkonných a manažérskych úrovniach a pomocou dlhodobých vzťahov s lekármi a slovenskými autoritami prinášame na trh kvalitné produkty.

Naša spoločnosť ponúka:

  • dlhoročné praktické skúsenosti z veľkých nadnárodných farmaceutických spoločností
  • znalosť prostredia zdravotníctva s dôrazom na jeho marketingový rozmer
  • dôkladnú znalosť farmaceutického trhu a jeho špecifiká
  • komplexné projekty ušité na mieru zákazníka od diagnostiky až po cielený návrh
  • outsourcing služieb